Velkommen til Gram, Fole og Højrup Sogne.

Tre af de vestligste sogne i Haderslev stift er Gram, Fole og Højrup.
Tre selvstændige sogne med hvert  gudstjenesterderes særlige præg.

Gram - det store sogn med slot.
Fole - en traditionel lille landsby
Højrup - En lille kirke med Arnum som hovedby.

 

De tre kirker arbejder tæt sammen og har denne hjemmeside, hvor du kan finde informationer om de kommende gudstjenester og arrangementer, de enkelt kirker og praktiske informationer i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

For ydeligere information om arrangementer og gudstjenester, klik på begivenheden, så kommer informationen frem.

Hvis du ikke kan finde de informationer, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os, så vil vi være behjælpelige med det du søger.

SKT. THØGERS KIRKETOMT
:
Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 28. august kl. 14.00
Det er en tradition, at Gram, Fole og Højrup
Kirker afholder en fælles friluftsgudstjeneste den
sidste søndag i august på det sted, hvor Skt.
Thøgers kirke stod ved Enderupskov.
Kor, spejdere og mange andre deltager ved denne
gudstjeneste, som er et af årets højdepunkter.
Medbring stole, kaffe og kage.
Hvis man kører fra Gram og mod Enderupskov,
ligger tomten på venstre side. Der vil være
parkeringsvagter.
Skt. Thøgers march kl. 12.00:
Spejderne arrangerer i år en march til pladsen.
Afgang fra Gram Kirke. Taske o.l. vil blive kørt
derud, ligesom der vil blive sørget for
hjemtransport. Interesserede dukker op kl. 12.00
Der vil måske også blive arrangeret afgang fra
Fole. Spørg din spejderleder.
Alle spejdere, der deltager i marchen, får et sejt
mærke, til at sætte på uniformen.
Gudstjeneste kl. 14.00 på pladsen.
Gudstjenesten vil vare en times tid.
SKT. THØGERS KIRKETOMT
:
Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 28. august kl. 14.00
Det er en tradition, at Gram, Fole og Højrup
Kirker afholder en fælles friluftsgudstjeneste den
sidste søndag i august på det sted, hvor Skt.
Thøgers kirke stod ved Enderupskov.
Kor, spejdere og mange andre deltager ved denne
gudstjeneste, som er et af årets højdepunkter.
Medbring stole, kaffe og kage.
Hvis man kører fra Gram og mod Enderupskov,
ligger tomten på venstre side. Der vil være
parkeringsvagter.
Skt. Thøgers march kl. 12.00:
Spejderne arrangerer i år en march til pladsen.
Afgang fra Gram Kirke. Taske o.l. vil blive kørt
derud, ligesom der vil blive sørget for
hjemtransport. Interesserede dukker op kl. 12.00
Der vil måske også blive arrangeret afgang fra
Fole. Spørg din spejderleder.
Alle spejdere, der deltager i marchen, får et sejt
mærke, til at sætte på uniformen.
Gudstjeneste kl. 14.00 på pladsen.
Gudstjenesten vil vare en times

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 28. august kl. 14.00
Det er en tradition, at Gram, Fole og Højrup
Kirker afholder en fælles friluftsgudstjeneste den
sidste søndag i august på det sted, hvor Skt.
Thøgers kirke stod ved Enderupskov.
Kor, spejdere og mange andre deltager ved denne
gudstjeneste, som er et af årets højdepunkter.
Medbring stole, kaffe og kage.
Hvis man kører fra Gram og mod Enderupskov,
ligger tomten på venstre side. Der vil være
parkeringsvagter.
Skt. Thøgers march kl. 12.00:
Spejderne arrangerer i år en march til pladsen.
Afgang fra Gram .l
. vil blive kørt
derud, ligesom der vil blive sørget for
hjemtransport. Interesserede dukker op kl. 12.00
Der vil måske også blive arrangeret afgang fra
Fole. Spørg din spejderleder.
Alle spejdere, der deltager i marchen, får et sejt
mærke, til at sætte på uniformen.
Gudstjeneste kl. 14.00 på pladsen.
Gudstjenesten vil vare en times tid.

PLAN FOR KONFIRMATIONENE I GRAM, FOLE OG HØJRUP KLAR
(opdateret 13. august)

Så er der endeligt nyt op konfirmationsdagene .
Tryk på billedet for at se, hvornår du skal møde ind, hvor mange gæster, du må få med osv osv.

Konfirmandindskrivning og opstart

Indskrivning af konfirmander
i Gram, Fole og Højrup

 

Nårmalt holder vi en stor gudstjeneste, når de nye konfirmander skal indskrives.

Det er desværre kke muligt i år pga. CORONA.

Men børnene skal stadig skrives ind. Det gøres ved at udfyldes en digital blanket, som I finder her.

TILMELD HER!

Når tiden nærmer sig, så vil det blive lagt ud på hjemmesiden her, hvordan og hvorledes.

Vi har første undervisnings gang:

ONSDAG D. 2. SEPTEMBER. 

STUKholdet møder i Gram præstegård kl. 8.00
FOLEholdet møder i Fole sognehus kl. 8.00
GRAMholdet møder i Gram Præstegård kl. 13.00 (efter sidste time på skolen)

Børn, der går på andre skoler, men skal følge undervisning hos os, følger undervisningen på det hold, der passer bedst, I møder bare op.

Undervisningen varer ca. 1,5 time. 

STUKholdet skal selv sørge for transport til skolen.

Vi glæder os til at se jer!

Annesofie (29 17 14 19) & Johannes (29 80 78 38)

 

 

KOR OPSTART EFTERÅR 2020

På grund af Covid-19 Situationen, har det været uvist hvornår korene i Gram/Fole kunne genopstarte.
Som alle andre steder, skal vi overholde en række retningslinjer for at kunne gennemføre korsang med så minimal smitterisiko som muligt.  Derfor har menighedsrådene i fællesskab besluttet følgende:

 


GRAM/FOLE Børne og Ungdomskor, er pt. aflyst på ubestemt tid. Der arbejdes på en løsning på snarlig genopstart af korene. Hold øje med hjemmeside og kirkens facebookside for mere info. 

GRAM SOGNEKOR (voksenkor) starter op d. 11.august kl. 19.00-21.00 i Gram Kirke
Bemærk: Øvning er flyttet fra konfirmandstuen til kirken, på grund af afstandskrav mv. 


 

Spørgsmål til kor-opstart kan rettes til organist og korleder, Lasse, på tlf.:
+45 2840 6848 eller mail: lasse.gramkirke@gmail.com 

 

Menighedsrådsvalg 2020

Der er orienteringsmøde om menighedsrådenes arbejde følgelde datoer:

Højrup: tirsdag d. 11. august kl. 19.00
Fole:     torsdag d. 13. august kl. 17.00
Gram:     torsdag d.  13. august. kl. 18.00

Tryk på billedet for at læse mere
 

 

Nyheder

Der er ingen blogindlæg.

Gudstjenester