Menighedsrådsvalg 2020 - orienteringsmøde

Hvert fjerde år er der menighedsrådsvalg.

Menighedsrådene er demokratisk valgt, og de har mange opgaver både inde i kirken og udenfor kirken.

De er arbejdsgivere, de skal vedligeholde kirkerne og bygningerne. De skal sørge for kirkegårdene. De er med, når der skal planlægges aktiviteter og hvad, der ellers skal ske i kirkerne.

Kom til orienteringsmøde og her om menighedsrådenes arbejde.

Højrup: tirsdag d. 11. august kl. 19.00

Fole:     torsdag d. 13. august kl. 17

Gram:     torsdag d.  13. august. kl. 18
18.00                  ankomst
18.10                  H.P. Geil fortæller
18.30                  spisning. Dansk Bøf og musikalsk underholdning           
19.00                  Lokalhistorisk arkiv fortæller om de gamle præstegårde og præster i Gram
19.30                  Søren Bro fortæller om det kommende byggeri ved kirken
20.00                  Selve orienteringsmødet med bl.a. formandens beretning
                             (Dagsorden følger)
20.45                  Farvel kop kaffe
Tilmelding til spisning til Ruth: 29 21 02 45